در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
به نام خدا.بنا بر اساس نظريه ي نسبيت خاص انيشتين جسم متحرك از ديد ناظر ساكن دچار انقباض طولي مي شود كه به انقباض طول لورنتسي معروف است.

انباري به طول l و چوبي به طول 1.5l را در نظر بگيريد دونده اي كه چوب را در دست دارد با سرعت 0.87 سرعت نور به سمت داخل انبار حركت مي كند. ناظري كه نسبت به انبار ساكن است مي بيند كه طول چوب نصف شده و به راحتي درون انبار جا مي گيرد. اما دونده كه نسبت به چوب ساكن است تغيير طولي در چوب مشاهده نمي كند اما مي بيند كه طول انبار نصف شده است.چوب در انبار جا مي گيرد يا نه؟

-آقای اکبری میل های خود را چک کنید ما را هم فرا موش نکنید

یک نفر پیدا می شود سوالات بسیج را اسکنو آپلود کند ثواب دارد!

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 7:40  توسط علی ایزدی راد  | 

لطفا مرا در مورد سوالات زیر راهنمایی کنید 

با سلام وصلوات بر محمد وخاندان پاکش.1- من در جایی دیدم که برای محاسبه محیط یک بیضی از فرمول پی×(a+b) استفاده کرده بوداین فرمول واقعیت دارد یا توهمی بیش نیست؟
2- برای محاسبه مرکز یک مثلث کروی چه باید کرد؟من چند معادله به دست می اورم که قابل حل نیستند اگر یک(دو یا سه ) ضلع مثلث قسمتی از یک دایره عظیمه نباشند چه باید کرد؟
3- فصل زمان را چگونه بخوانیم؟

این مخففها اعصاب آدم را برهم میریزد.کسی می تواند من را راهنمایی کند

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 7:11  توسط علی ایزدی راد  | 

فشار در مرکز خورشید چه قدر است؟ m=2*1030kg   ;R=700000km

اگر کمی انتگرال گیری بلد باشید خیلی آسان است!

 محاسبه کنید فشار قبر چند برابر این فشار است.بیاییم توبه کنیم از کار های که کرده ایم ...

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:53  توسط علی ایزدی راد  | 

یک سوال مشهور است که من تا الان 4 راه حل برایش پیدا کرده ام:

دنباله دار هالی با خروج از مر کز 0.97و دوره تناوب 76 سال چه مدت داخل مدار زمین است؟

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:51  توسط علی ایزدی راد  | 

هرچه سرعت ماهواره ای بیشتر باشد در مداری نزدیک تر به دور زمی می گردد(من آخرش نفهمیدم چه طوری در یک مدار ثابت می توان سرعت جسم را افزایش داد هرکس می داند لطفا در نظرات بگوید)

به عنوان مثال ایستگاه فظایی بین المللی در ارتفاع حدود400کیلومتری هر 1.5 ساعت زمین را دور میزند در حالی که ماهواره های تلویزیونی که در مداری ثابت یا همان مدار ژئوسنکرون قرار دارند هر 23ساعت و56دقیقه می گردند سرعت مربوط به هر مداری دایره ای در اطراف زمین از رابطه

  v=(1-2Gme/r2)0.5 به دست می آید که برای این که ماهواره ثابت به نظر برسد فاصله باید 35900کیلو متر باشد

 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:50  توسط علی ایزدی راد  | 

و شیطان گفت...همانا خداوند به شما وعده حقی داد...ومن هم به شما وعده دادم...و خلاف آن عمل کردم...مرا بر شما هیچ تسلطی نبود ...جز این که شما را دعوت کردم...و شما مرا پاسخ دادید...پس مرا سرزنش نکنید...وخود را سرزنش کنید...نه من فریاد رس شمایم...نه شما فریاد رس من...من به این که شما مرا شریک می گرفتیداز قبل کافر بودم

ابراهیم 22

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:47  توسط علی ایزدی راد  | 

 به نام خدا.من در این دو سوالی که در پایین امده است مشکل دارم از کاربران عزیز خواهش می کنم مرا یاری فرمایند اگر هم جواب این دو سوال را نمی دانید ایده های خود را در نظرات اعلام بکنید اگر ایده هم ندارید در نظرات بنویسید نمی دانم!

 ۱-در يک عرض جغرافيايي Ф و در زمانی که ميل خورشيد δ باشد، تيرکی به طول واحد بر زمين ميخکوب کرده ايم. معادله مسير سايه سر اين تيرک در طول روز را بدست آوريد.

 

2-nبه دور یک ستاره به جرم mدر حال گردش در مدارهای دایره ای هستند .درلحظه t=0همه انه در حالت مقابله اند .در زمانtبه طوری که از دوره تناوب اولین سیاره خیلی کوچکتر باشد آرایش سیاره ها تغییر می کند.محورxرا روی خط واصل سیاره ها در لحظه اول در نظر بگیرید .محورyرا هم عمود برآن.ثابت کنید در لحظه tاین nسیاره تقریبا روی نمودار به ضابطه ی Y=A.XBقرار می گیرد ،A andBرا پیدا کنید

 

اجرکم عند الله....

 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:45  توسط علی ایزدی راد  | 

چرا این را بطه برقرار است؟                             sin x /n=6

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:37  توسط علی ایزدی راد  | 

طبق گفته برخی مورخان این دو سوال اختر فیزیک در اولین المپیاد جهانی نجوم مطرح شده اند .من وقتی این مطلب را شنیدم خندیدم !سطح این سوالات مرحله اولی است به هر حال....

1-250میلیون ستاره در کهکشان بیضوی M32(قمر کهکشان آندرومدا) وجود دارد .فرض کنید درخشش همه ستاره هایش برابر باشد.اگر قدر مجموع کهکشان6 باشد قدر ظاهری یک ستاره M32چه قدر است؟

2-اختلاف منظر ستاره های با قدر مطلق برابر خورشید،0.022"است.آیا می توان این ستاره را در شب با چشم غیر مسلح رصد کرد؟

 

-m112 :امیدوارم جوابتان را با حل اولین مسئله ای که در پست های اولی نوشته ام بگیرید

اما ....قول می دهم اگر سوال صفحه 8 کتاب نجوم واختر فیزیک جلد 2 را حل کنید حتما جواب سوالتان را در می یابید

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:35  توسط علی ایزدی راد  | 

 به نام خدا.یکی به من بی سواد بگوید نامعادلات درجه دو وسه را باید چگونه حل کرد؟

هیچ کس سوالات دوره ۳ سال پیش وامسال را دارد؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۶ساعت 7:53  توسط علی ایزدی راد  | 

 به نام خداوند بخشنده .دیروز داشتم کتاب های تکمیلی ۱و۲ را دوره می کردم گفتم خالی از لطف نیست این سوال را بنویسم:

دو گروه روی هم بیش از ۲۷ نفر اند . اگر ۶ نفر از دوبرابر افراد گروه دوم کم کنیم تعداد افراد افراد باقیمانده از تعداد گروه اول کمتر خواهد شد اما اگر ۷ نفر به تعداد افراد گروه دوم اضافه کنیم تعداد انها از تعداد گروه اول بیشتر خواهد شد . هر گروه چند عضو دارد؟

راستی المپیاد ها ی بسیج برای نجوم هم است ؟

لطفا نظر بدهید!

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۶ساعت 7:50  توسط علی ایزدی راد  | 

این مطلب را آقای موسوی نوشته اند (با کسب اجازه)

قاعدتآ اگر از معادله ی تابش پلانک نسبت به λ از صفر تا بی نهایت انتگرال بگیریم باید این رابطه بدست آید:

E=σT4

 

و اگر از آن نسبت به λ مشتق بگیریم و برابر با صفر قرار دهیم باید این رابطه بدست آید:

Tλ=0.002898

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۶ساعت 7:41  توسط علی ایزدی راد  | 

به نام خدا.سلام!یک سوال از مکانیک تحلیلی

یک ستاره دنباله دار ابتدا در فاصله dبر حسب یکای نجومی از خورشید که با سرعت qبرابر سرعت زمین در حرکت است رویت می شود.نشان دهید بسته به این که کمیتq2dبزرگتر مساوی یا کوچکتر از 2 باشد مدار ستاره دنباله دار به ترتیب هذلولی سهمی وبیضی است

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۶ساعت 7:31  توسط علی ایزدی راد  | 

با سلام وبا نام ویاد خدا .آقای اکبری من کلاس اول هستم وتا چند روز دیگر به جمع دومی ها می پیوندم و این ۸ تا مدال برای کل استان کرمان است من در شهرستان رفسنجان زندگی می کنم و از شهر ما هیچ کس حتی به دوره راه نیافت

شما از کدام مدرسه هستید وکلاس چندم هستید؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:36  توسط علی ایزدی راد  | 

همه ما می دانیم مساحت عرق چین چه گونه محاسبه می شود اما می دانید چگونه به دست آمده ؟پس پایین را ببینید...

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۶ساعت 7:21  توسط علی ایزدی راد  | 

فاصله ی زمانی بین مقابله و مقارنه برای یک سیاره چقدر باشد تا اختلاف قدر ان هنگام مقابله و مقارنه ۱ قدر شود؟

جوابش را اگر درخواست کنید می دهم.آقای اکبری شما چندتا از سوالات آقای جزایری را حل کردیدوآیا ایمیل دارید...به امید همکاری بیشتر ...قدر این لحظه های زیبای ماه رمضان را بدانید

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:56  توسط علی ایزدی راد  | 

کسی می داند چه طوری می توان روی mp4,e-bookریخت؟
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:35  توسط علی ایزدی راد  | 

هر کس توانست این انگرال را مرحله به مرحله ساده و حل کند به من هم خبر بدهد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:28  توسط علی ایزدی راد  | 

کم کم رتبه های افرادی که در دوره شرکت کرده اند به گوش میرسد امسال از استان کرمان یک نقره فیزیک داشتیم و یک نقره نجوم یک طلای ادبیات و یک برنز زیست بقیه هم یادم نیست!!
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:18  توسط علی ایزدی راد  | 

کسی کتابastronomy schsum's out line را یه طور کتاب دارد ؟ در سایت یاشگاه یک لینک برای دانلود فصل های آن وجود دارد که 2تا بیشتر ازآنها قابل استفاده نیستند اگر بخواهیم پرینت هم بگیریم باید دار وندارمان را بفروشیم!
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۶ساعت 8:25  توسط علی ایزدی راد  | 

با نام ویاد خدا یک سوال جالب نجوم کروی برای علاقه مندان...

زمین را کاملا کروی و دارای سطح هموار وخشک فرض کنید.میخواهیم کل زمین را درخت کاری کنیم. برای این کار درختانی از جنس بلند ترین درخت جهان که 112متر ارتفاع دارد برمی گزینیم درخت کاری طوری انجام می شود که اگر ناظری کوچک روی هریک از این درختها قرار گیرد قادر به مشاهده دیگر درختها نخواهد بود.می خواهیم بیشترین تعداد درخت ممکن را بکاریم شعاع زمین 6378کیلومتر در نظر بگیرید.
الف)نقشه در ختان به چه شکل خواهد بود؟
ب)اگر یک درخت کمی بلند شود قادر به مشاهده چند درخت خواهد بود؟
ج) تعداد درختان چه قدر خواهد بود؟
د)اگر بخواهیم یک درخت(!)هم به این جمع اضافه کنیم به طوری که شرط برقرار باشد باید همه درختان کوتاه شوند.مجموع چوب بریده شده چه قدر خواهد بود؟

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۶ساعت 8:18  توسط علی ایزدی راد  | 

با نام ویاد خدا .فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به همه تبریک عرض می کنم...ان شاءالله از برکات این ماه مبارک کمال استفاده را ببرید ..من زودتر از زمانی که گفته بودم برگشتم ...حدود ۳روز به طور مطلق به دلیل مشکلاتی نتوانستم المپیاد بخوانم ...از فردا مطالب جدیدی را عرضه می کنم شاید سطح این وبلاگ کمی بالاتر رودتا اعصاب شما به هم نریزد!!

در ضمن از آقای اکبری و دیگر دوستان تشکر می کنم و آقای اکبری امیدوارم همکاری بیشتری داشته باشیم قبل از این که منحنی میزان فعالیت این وبلاگ به یکی از نقاط اکسترمم خود نرسیده است

خدا نگهدار .......

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۶ساعت 7:4  توسط علی ایزدی راد  | 

متاسفانه نمیتوانم تا یک هفته سربزنم

متاسف ام ازاین که سطح وبلاگ به شدت به شدت پایین است

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 17:18  توسط علی ایزدی راد  | 

خروج از مرکز در مدارات دایرهای =صفر .در مدارات بیضوی کمتر از یک.در مدارات سهموی =یکودر مدارات هذلولی بیشتر از یک می باشد
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:56  توسط علی ایزدی راد  | 

 به نام خدا...انرژی در مدارات بیضوی و دایره ای کمتر از صفر در سهمی مساوی با صفر و در هذلولی بیشتر از صفر می باشد

موفق وسربلند باشید.....

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:48  توسط علی ایزدی راد  | 

سهمی مکانی هندسی است که همه نقاط آن هم فاصله هستند از یک نقطه ثابت به نام کانون ویک خط ثابت به نام خط هادی

a parabola is the locus of all point equistant from afixed point (focus) and a line(Directrix)   bye

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:29  توسط علی ایزدی راد  | 

با نام ویاد خدا.سلام!

آیا می دانید مقاطع مخروطی چی هستند ؟مقاطع مخروطی از تداخل یک صفحه با دو مخروط دوران یافته حول محورشان به وجود می آیندکه عبارت هستند از:

۱-نقطه  ۲-خط ۳-دو خط متقاطع ۴-دایره ۵-بیضی ۶-سهمی ۷-هذلولی

برای اطلاعات بیشتر به کتاب های مرتبط از جمله هندسه تحلیلی وجبر خطی پیش دانشگاهی مراجعه کنید .....

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:19  توسط علی ایزدی راد  | 

به نام خدا

یک سوال برای این که اولین پست نا امید نشوید

یک خوشه کروی معین دارای ۱۰۴ ستاره است ۱۰۰عدد از آنها دارای Mv=0و مابقی دارای Mv=+5 هستند قدر مرئی جمع اوری شده از خوشه چه قدر است؟

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:51  توسط علی ایزدی راد  | 

سلام به همه آن هایی که تلاش می کند و بداند طبق اصل پایستگی  زحمت زحمت هیچ گاه از بین نمی رود بلکه نتجه اش از نوعی به نوع دیگر و از صورتی به صورتی دیگر تغییر میکند

یک سوال کسی می داند معنی این کلمه چی می شود؟

coordinate

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:35  توسط علی ایزدی راد  | 

نجوم کروی:

نجوم کروی قسمتی از المپیاد است که در جایگاه خاصی قرار دارد یعنی دوم واگر با مکانیک سماوی وفیزیک قاطی بشود می شود سخترین سوالات !

منابع:

1-نجوم کروی(فصل1-2)

2-ستاره شناسی ،اصول وعمل

همان منبع اولی برای همه کافی است اما در کل مبحثی شیرین است!

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:29  توسط علی ایزدی راد  | 

اختر فیزیک :

اختر فیزیک نیز قسمتی از المپیاد است که به نظر من در رئیف سوم قرار میگیرد ،

متاسفانه من در درک بعضی مباحث ان دچا مشکل هسنم که به دلیل آشفته خوانی است

منابع

آشمنایی با اختر فیزیک ستاره ای(جلد1-2-3)

2-ساختار ستارگان وکهکشان ها

3-نجوم واختر فیزیک مقدماتی(جلد2-من از این کتاب به شدت متنفرم )

4-قسمتی از نجوم دینامیکی

5-در آمدی بر اختر فیزیک نوین (تنها قسمتهایی از ان !!)

بس نیست؟

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:28  توسط علی ایزدی راد  | 

مکانیک سماوی:

مکانیک سماوی قسمتی از المپیاد نجوم است که واقعا باید به آن بهاداد خیلی ها از جواب دادن به مسائل آن عاجز هستند ،

مناعی که من آن ها را خوانده وبه نظرم مفید هستند:

1-کتاب ستاره شناسی ،اصول وعمل (از این کتاب2 مسئله در مرحله اول سال85و یک مسئله در مرحله دوم،یعنی عین سوال !)

2-نجوم واختر فیزیک مقدماتی جلد اول (فصل اول-سوم)

3-نجوم کروی (فصل5)

4-فیزیک هالیدی(فصل گرانش)

5-مکانیک کلپنر

6-دینامیک ماریون

7-اسلاید های آموزشی وب سایت زیر(عالی ترین مطالب)

http://web.nps.navy.mil

به امید اینکه مطالب این کتب را بفهمید ...بله باید بفهمید ..همینکه باعث موفقیت می شود ..سعی کنید کوچکترین ابهامی برایتان پیش نیاید ...

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 6:26  توسط علی ایزدی راد  | 

سلام !airnoمتولد شد ،این وبلاگ قصد دارد به مباحث نجوم بپردازد

من علی ایزدی راد هستم وبرای المپیاد نجوم می خوانم وامیدوارم با اهالی المپیاد در مورد المپیاد به تبادل نظر وسوالت بپردازم...یا علی!

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 7:54  توسط علی ایزدی راد  |